Mycket fint i Dagens Nyheter idag om vår kund UNHCRs värvare Sofia som jobbar på Stockholms gator. Hon vill göra skillnad, det är drivkraften och det finns 50 miljoner uppdragsgivare där bakom.