Nu ska det hända grejer hos EditK. Det ska vi se till.