Ser att det står två tankesmeder från varsin tankesmedja och pratar om varandra i Aktuellt. Tycker det verkar så puttrigt med en tankesmedja men jag förstår inte hur verktygen ser ut. Står det svettiga män i bar överkropp och läderförkläde och bankar med en hammare på stekheta tankar? Direkt från glöden upp på ett städ av något slag så formas tankar under smedens tunga slag.
Alla tankar kan må bra av att knådas igenom ordentligt. Knåda degen så blir brödet gott. Så småningom är även tanken god. Redig och tydlig och för världen framåt en liten bit.
King of content är också lite som en tankesmedja fast för ett bredare innehåll än bara en tanke eller två. Ett bra innehåll får också smaka på smedens hammare innan det är färdigt. Då blir det kungligt bra innehåll och ett gott levebröd.

Så här skriver Wikipedia om tankesmedja:
”En tankesmedja är en mer eller mindre lös sammanslutning av skribenter och intellektuella som har som syfte att påverka den politiska opinionen. Ofta är tankesmedjorna knutna till ett politiskt parti, arbetsgivarorganisation eller fackförening.

Ett viktigt kriterium för att bedöma om det är en tankesmedja eller inte är om sammanslutningen aktivt försöker delta i samhällsdebatten och tillgängliggöra och sprida sina idéer och tankar till allmänheten. Jämför med lobbying.

Tankesmedja är också en vanlig beteckning på oberoende institut vars verksamhet är mer policyorienterad än renodlade forskningsinstitut. Dessa institut kan vara avsevärt större, och ha en mer vetenskapligt präglad verksamhet än de tankesmedjor som existerar i opinionsbildande syfte.”