rymdslottet:

Fotnot: Av alla osynliga figurer i populärkulturen lär bara en enda ha nyttjat det “kryphål” Silvia hänvisar till: Invisible Woman i Fantastic Four. (Källa: The Physics of Superheroes, James Kakalios, Gotham Books 2005)

Han är ett geni den där Andrew

http://ift.tt/1sP35E9